طراحی داخلی

اگر چه معنای دکوراسیون داخلی اینگونه ذکر شده است: هماهنگ سازی طراحی شده برای به جلوه درآوردن رنگ ها ، اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان به طور هنرمندانه ، اما تعریف ما در مدیسه این است :

هنر و دانش ساخت فضای دلپذیرتر و کاربردی تر برای ساکنان آن.

و با ترکیب رنگ ها ، متریال و … با یکدیگر و ایجاد همخوانی بین عناصر فضا و کنترل آنها از جنس کفپوش تا یک المان خاص بر روی قفسه آن را به سبک مشتری انجام دهیم .