طراحی و اجرای واحد مسکونی

تاریخ : تابستان 1397
مکان : تهران ، هرمزان
مشتری : آقای دکتر متقی
دسته بندی : مسکونی

پروژه بازسازی کامل منزل ، طول انجام پروژه 40 روز کاری ، تغییر سرویس های بهداشتی ، تغییر سقف و دیوار های سالن ، ایجاد کلوزت روم ، ایجاد فیلتر ورودی ، جابجایی تجهیزات الکتریکی ، خرید و چیدمان کامل اثاثیه منزل .